Drzwi otwarte 2014

Drzwi Otwarte

Zapraszamy do szkoły na Drzwi Otwarte: przyjdź i sprawdź na miejscu, jak ciekawie się uczymy i bawimy! czytaj więcej

Nowe klasy w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

Nabór

Rozpoczynamy nabór: zapraszamy do zapoznania się z aktualnym terminarzem naboru i ofertą naszej szkoły. czytaj więcej

Wyniki szkoły

Wyniki szkoły

Zobacz wyniki naszej szkoły: sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne oraz ocenę Kuratorium Oświaty. czytaj więcej

Osiągnięcia Zespołu Szkół

Osiągnięcia

Nasze osiągnięcia w różnych dziedzinach: uczniowie, nauczyciele i dyrekcja. Sami zobaczcie! czytaj więcej

 

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Wejście A – wejście główne do szkoły

Wejście B – wejście od strony wschodniej ( dawne wejście gimnazjum)

Wejście dorosłych na teren szkoły (rodzice dzieci z klas pierwszych) wyłącznie w maseczkach i po uprzednim umyciu rąk środkiem dezynfekującym. W przedsionku szkoły może przebywać tylko 1 dorosły + dziecko ! Pozostali czekają na wejście poza budynkiem. Do szkoły mogą w dniu 1.09.2020r wejść tylko rodzice (do auli) dzieci klas pierwszych i oddziałów cudzoziemskich!! Proszę przed budynkiem i w szkole zachować bezpieczne odległości. Na dzieci oczekujemy przed budynkiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEJŚCIE A:

kl. 1a – godz. 8.30 – wych. p. A. Trojanowicz:

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej 102

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

kl. 1b – godz. 9.30 – wych. p. B. Jarzembowska:

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej 109

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

klasy: 1-3p – godz. 10.30 – wych. p. H. Małachowska – sala 106

           4-5p – godz. 10.30 – wych. p. A. Biernacka – sala 13

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

 

klasy: 6p – godz. 11.30 – wych. p. G. Władyko – sala 212

           7p – godz. 11.30 – wych. p. A. Szulczyk – sala 110

           8p – godz. 11.30 – wych. p. J. Kuś-Paczkowska – sala 209

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

Klasy 4-8 – wyłącznie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Uczniowie oczekują na wychowawcę  przed wejściem do szkoły zachowując zasady bezpieczeństwa !!!!

 

WEJŚCIE A

godz. 8.00 – kl. 3a – sala 113 – wych. p. M. Rojek

godz. 8.00 – kl. 3b – sala 101 – wych. p. M. Wieczorek

 

WEJŚCIE B

godz. 8.00 – kl. 8a – sala 213 – wych. p. D. Kaniewski

godz. 8.00 – kl. 8b – sala 207 – wych. p. M. Zawadka

 

WEJŚCIE A

godz. 8.15 – kl. 2a – sala 112 – wych. p. K. Wiśniewska

godz. 8.15 – kl. 2b – sala 108 – wych. p. P. Wojtkowiak

 

WEJŚCIE B

godz. 8.15 – kl. 7a – sala 201 – wych. p. M. Gębka

godz. 8.15 – kl. 7b – sala 202 – wych. p. K. Majewska-Wawrzyniak

 

WEJŚCIE A

godz. 8.45 – kl. 6a – sala 03 – wych. p. A. Młodzińska

godz. 8.45 – kl. 6b – sala 09 – wych. p. K. Rzemyk

 

WEJŚCIE B

godz. 8.45 – kl. 6c – sala 204 – wych. p. E. Suska

 

WEJŚCIE A

godz. 9.15 – kl. 5a – sala 11 – wych. p. A. Kaniecka-Wojt

godz. 9.15 – kl. 4a – sala 10 – wych. p. M. Matelska-Klecha

godz. 9.15 – kl. 4b – sala 12 – wych. p. B. Bogusiewicz

 

                                                          Dyrektor szkoły

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА 2020/2021

 

Вход А – главный вход в школу
Вход
Bвход с восточной стороны зданиа (бывший вход гимназии)

Вход взрослых на территорию школы (родители первоклассников
и родители учеников отделов приготавливающих, т.
e. классов 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p i 8p) исключительно в гигиенических масках и по дезынфекции рук специальным средством для дезынфекции (дистрибьютер находится непосредсвенно перед входом в здание школы). В первом коридоре школы могут одновременно находиться только 1 взрослый + ребёнок!
Все остальные ожидают на вход плащчди перед школой
.

1 сентября 2020 года в школу (исключительно только в актовый зал) могут войти только родители первоклассников и учеников проготавливающих отделов. Остальные родители ждут возвращения своих детей на площади перед школой.

В школе и перед школой убедительно просим о сохранение безопасного пространства (минимум 1,5 метра)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вход А:
 1a – 8.30 – классный руководитель  A. Trojanowicz:

- 30 минутный первый урок с классным руководителем в кабинете 102,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

1b – 9.30 – классный руководитель  B. Jarzembowska:

- 30 минутный первый урок с классным руководителем в кабинете 109,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

 

 

1-3p – 10.30 – классный руководитель  H. Małachowska – кабинет 106

4-5p – 10.30 – классный руководитель  A. Biernacka – кабинет 13

- 30 минутный первый урок с классным руководителем,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

6p – 11.30 – классный руководитель G. Władyko – кабинет 212

7p – 11.30 – классный руководитель A. Szulczyk – кабинет 110

 8p – 11.30 – классный руководитель J. Kuś-Paczkowska – кабинет 209

- 30 минутный первый урок с классным руководителем,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

 

 

Классы 4-8 – исключительно первый урок с классным руководителем в кабинете. Ученики ждут классниго руководителя перед входом в школу, соблюдая все привила безопасности при Коронавирусе!!!

 

Вход A
8.00 – класс 3
a – кабинет 113 – классный руководитель M. Rojek

8.00 – класс 3b – кабинет 101 – классный руководитель M. Wieczorek

 

ВХОД B

8.00 – класс 8a – кабинет 213 – классный руководитель D. Kaniewski

8.00 – класс 8b – кабинет 207 – классный руководитель M. Zawadka

 

ВХОД A

8.15 – класс 2a – кабинет 112 – классный руководитель K. Wiśniewska

8.15 – класс 2b – кабинет 108 – классный руководитель P. Wojtkowiak

 

ВХОД B

8.15 – класс 7a – кабинет 201 – классный руководитель M. Gębka

8.15 – класс 7b – кабинет 202 – классный руководитель K. Majewska-Wawrzyniak

 

ВХОД A

8.45 -  класс 6a – кабинет 03 – классный руководитель A. Młodzińska

8.45 – класс 6b – кабинет 09 – классный руководитель K. Rzemyk

 

ВХОД B

8.45 – класс 6c – кабинет 204 – классный руководитель E. Suska

 

ВХОД A

9.15 – класс 5a – кабинет 11 – классный руководитель A. Kaniecka-Wojt

9.15 – класс 4a – кабинет 10 – классный руководитель M. Matelska-Klecha

9.15 – класс 4b – кабинет 12 – классный руководитель B. Bogusiewicz

 

 

                                                          Директор школы

E-Dziennik

System kontroli frekwencji i postępów w nauce

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO 2015

Lekkoatletyka dla każdego

Szkolna galeria

Filmoteka

Filmoteka

Nagrody

Certyfikat Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

WPSiR

Winogradzki Park Sportu i Rekreacji

PROGRAM OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła bez przemocy

Tesco dla szkół

Szkoła z klasą 2.0

Na górę