Drzwi otwarte 2014

Drzwi Otwarte

Zapraszamy do szkoły na Drzwi Otwarte: przyjdź i sprawdź na miejscu, jak ciekawie się uczymy i bawimy! czytaj więcej

Nowe klasy w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

Nabór

Rozpoczynamy nabór: zapraszamy do zapoznania się z aktualnym terminarzem naboru i ofertą naszej szkoły. czytaj więcej

Wyniki szkoły

Wyniki szkoły

Zobacz wyniki naszej szkoły: sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne oraz ocenę Kuratorium Oświaty. czytaj więcej

Osiągnięcia Zespołu Szkół

Osiągnięcia

Nasze osiągnięcia w różnych dziedzinach: uczniowie, nauczyciele i dyrekcja. Sami zobaczcie! czytaj więcej

Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany temat. Uczniowie naszej klasy bardzo lubią tę formę pracy i z entuzjazmem angażują się w tworzenie lapbooków. W czwartek 21 października kasa 2b wykonała lapbooki o tematyce jesiennej. Prace ujmują pomysłowością, różnorodnością treści i formy oraz estetyką wykonania. Najciekawsze, czyli wszystkie :)) zostały zaprezentowane na wystawie, którą można podziwiać na pierwszym piętrze.

Paulina Wojtkowiak

Do nauki poprzez zabawę nie trzeba chyba nikogo przekonywać, a tym bardziej jeśli wykorzystamy podczas takiej zabawy coś nietypowego, czyli miarki krawieckie. Na pierwszych zajęciach w tym roku - 6 października, uczniowie dobrali się w pary. Każda para otrzymała miarkę krawiecką i mierzyła siebie nawzajem, (obwód pasa, głowy, długość rąk, nóg, itd.). Następnie drugoklasiści wyszli na korytarz gdzie mierzyli swoje dłuuugie skoki :).

Paulina Wojtkowiak

 

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Wejście A – wejście główne do szkoły

Wejście B – wejście od strony wschodniej ( dawne wejście gimnazjum)

Wejście dorosłych na teren szkoły (rodzice dzieci z klas pierwszych) wyłącznie w maseczkach i po uprzednim umyciu rąk środkiem dezynfekującym. W przedsionku szkoły może przebywać tylko 1 dorosły + dziecko ! Pozostali czekają na wejście poza budynkiem. Do szkoły mogą w dniu 1.09.2020r wejść tylko rodzice (do auli) dzieci klas pierwszych i oddziałów cudzoziemskich!! Proszę przed budynkiem i w szkole zachować bezpieczne odległości. Na dzieci oczekujemy przed budynkiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEJŚCIE A:

kl. 1a – godz. 8.30 – wych. p. A. Trojanowicz:

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej 102

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

kl. 1b – godz. 9.30 – wych. p. B. Jarzembowska:

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej 109

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

klasy: 1-3p – godz. 10.30 – wych. p. H. Małachowska – sala 106

           4-5p – godz. 10.30 – wych. p. A. Biernacka – sala 13

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

 

klasy: 6p – godz. 11.30 – wych. p. G. Władyko – sala 212

           7p – godz. 11.30 – wych. p. A. Szulczyk – sala 110

           8p – godz. 11.30 – wych. p. J. Kuś-Paczkowska – sala 209

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

Klasy 4-8 – wyłącznie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Uczniowie oczekują na wychowawcę  przed wejściem do szkoły zachowując zasady bezpieczeństwa !!!!

 

WEJŚCIE A

godz. 8.00 – kl. 3a – sala 113 – wych. p. M. Rojek

godz. 8.00 – kl. 3b – sala 101 – wych. p. M. Wieczorek

 

WEJŚCIE B

godz. 8.00 – kl. 8a – sala 213 – wych. p. D. Kaniewski

godz. 8.00 – kl. 8b – sala 207 – wych. p. M. Zawadka

 

WEJŚCIE A

godz. 8.15 – kl. 2a – sala 112 – wych. p. K. Wiśniewska

godz. 8.15 – kl. 2b – sala 108 – wych. p. P. Wojtkowiak

 

WEJŚCIE B

godz. 8.15 – kl. 7a – sala 201 – wych. p. M. Gębka

godz. 8.15 – kl. 7b – sala 202 – wych. p. K. Majewska-Wawrzyniak

 

WEJŚCIE A

godz. 8.45 – kl. 6a – sala 03 – wych. p. A. Młodzińska

godz. 8.45 – kl. 6b – sala 09 – wych. p. K. Rzemyk

 

WEJŚCIE B

godz. 8.45 – kl. 6c – sala 204 – wych. p. E. Suska

 

WEJŚCIE A

godz. 9.15 – kl. 5a – sala 11 – wych. p. A. Kaniecka-Wojt

godz. 9.15 – kl. 4a – sala 10 – wych. p. M. Matelska-Klecha

godz. 9.15 – kl. 4b – sala 12 – wych. p. B. Bogusiewicz

 

                                                          Dyrektor szkoły

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА 2020/2021

 

Вход А – главный вход в школу
Вход
Bвход с восточной стороны зданиа (бывший вход гимназии)

Вход взрослых на территорию школы (родители первоклассников
и родители учеников отделов приготавливающих, т.
e. классов 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p i 8p) исключительно в гигиенических масках и по дезынфекции рук специальным средством для дезынфекции (дистрибьютер находится непосредсвенно перед входом в здание школы). В первом коридоре школы могут одновременно находиться только 1 взрослый + ребёнок!
Все остальные ожидают на вход плащчди перед школой
.

1 сентября 2020 года в школу (исключительно только в актовый зал) могут войти только родители первоклассников и учеников проготавливающих отделов. Остальные родители ждут возвращения своих детей на площади перед школой.

В школе и перед школой убедительно просим о сохранение безопасного пространства (минимум 1,5 метра)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вход А:
 1a – 8.30 – классный руководитель  A. Trojanowicz:

- 30 минутный первый урок с классным руководителем в кабинете 102,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

1b – 9.30 – классный руководитель  B. Jarzembowska:

- 30 минутный первый урок с классным руководителем в кабинете 109,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

 

 

1-3p – 10.30 – классный руководитель  H. Małachowska – кабинет 106

4-5p – 10.30 – классный руководитель  A. Biernacka – кабинет 13

- 30 минутный первый урок с классным руководителем,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

6p – 11.30 – классный руководитель G. Władyko – кабинет 212

7p – 11.30 – классный руководитель A. Szulczyk – кабинет 110

 8p – 11.30 – классный руководитель J. Kuś-Paczkowska – кабинет 209

- 30 минутный первый урок с классным руководителем,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

 

 

Классы 4-8 – исключительно первый урок с классным руководителем в кабинете. Ученики ждут классниго руководителя перед входом в школу, соблюдая все привила безопасности при Коронавирусе!!!

 

Вход A
8.00 – класс 3
a – кабинет 113 – классный руководитель M. Rojek

8.00 – класс 3b – кабинет 101 – классный руководитель M. Wieczorek

 

ВХОД B

8.00 – класс 8a – кабинет 213 – классный руководитель D. Kaniewski

8.00 – класс 8b – кабинет 207 – классный руководитель M. Zawadka

 

ВХОД A

8.15 – класс 2a – кабинет 112 – классный руководитель K. Wiśniewska

8.15 – класс 2b – кабинет 108 – классный руководитель P. Wojtkowiak

 

ВХОД B

8.15 – класс 7a – кабинет 201 – классный руководитель M. Gębka

8.15 – класс 7b – кабинет 202 – классный руководитель K. Majewska-Wawrzyniak

 

ВХОД A

8.45 -  класс 6a – кабинет 03 – классный руководитель A. Młodzińska

8.45 – класс 6b – кабинет 09 – классный руководитель K. Rzemyk

 

ВХОД B

8.45 – класс 6c – кабинет 204 – классный руководитель E. Suska

 

ВХОД A

9.15 – класс 5a – кабинет 11 – классный руководитель A. Kaniecka-Wojt

9.15 – класс 4a – кабинет 10 – классный руководитель M. Matelska-Klecha

9.15 – класс 4b – кабинет 12 – классный руководитель B. Bogusiewicz

 

 

                                                          Директор школы

Drodzy Rodzice,

W związku z panującą pandemią Covid- 19 na terenie całego kraju, w trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz Państwa likwidujemy możliwość bezpośredniego zamawiania posiłków w stołówce szkolnej oraz zapłaty gotówką, kartą czy przelewem tradycyjnym. Jedyną możliwością składania zamówień oraz opłat za posiłki odbywać się będzie za pomocą portalu Zamowposilek.pl. Jest to portal, z którym współpracujemy już od 3 lat i wiele osób korzystało z naszych usług za jego pomocą.

Prosimy bardzo rodziców, którzy zgłaszają chęć korzystania z wyżywienia dla dzieci w szkołach, a nie korzystali z naszych usług za pomocą portalu o  możliwie jak najszybsze zarejestrowanie się i zaznajomienie się z portalem.

Pragniemy dodać, że w tym roku szkolnym szczególnie będziemy zwracać uwagę na higienę oraz bezpieczeństwo Państwa dzieci. Nasi pracownicy zostaną wyposażeni w odpowiednie środki dezynfekcji oraz ochrony osobistej, a na wejściu do stołówki szkolnej zostanie zainstalowanie stoisko do dezynfekcji rąk.

Mam nadzieje, że wspólnie przebrniemy przez ten ciężki okres dając dzieciom radość i satysfakcję z uczęszczania do szkoły.

Życzymy dużo sukcesów i radości w nadchodzącym roku szkolnym

Zarząd ASK Sp. z o.o.

Artur Kaczmarek

Florentyna Szczepocka

 

Link do rejestracji Zs 7

https://aplikacja.zamowposilek.pl/users/sign_in

 

Instrukcja obsługi portalu:

1. Rejestracji należy dokonać  za pomocą podanego linka

2. W ustawieniach proszę o wypełnienie danych osobowych państwa oraz dziecka

3. Aby pierwszy raz skorzystać z aplikacji i zamówić posiłki należy przejść do zakładki rozliczenia i uzupełnić konto dowolną kwotą, po pojawieniu się kwoty dostępnej w portfelu można przejść do zamówienia posiłku

4. Posiłki można zamawiać jednorazowo lub na dowolny okres czasu np. tydzień czy miesiąc ( zakładka zamów posiłek)

5. Posiłki zamawiamy do wyznaczonych godzin

- śniadania, herbata, Sandwich, granola lub sałatki – dzień wcześniej do godz. 21.00

- obiady ( zupa, II danie, zestaw obiadowy)- w dniu posiłku do godz 8.30

UWAGA!!! Nie ma możliwości zamówienia posiłków w szkole przez dziecko, ponieważ stołówka będzie przygotowywała ilość posiłków pod zamówienie

6. Rezygnacja z posiłków odbywa się za pośrednictwem portalu w zakładce „moje zamówienia” we wybrane dni naciskamy przycisk „rezygnuję”. Rezygnacje składamy najpóźniej w dniu odbioru posiłku do godz 8.30

7. Dalsze aktualności będą państwu przekazywane za pomocą portalu zamów posiłek.pl

8. Osoby, które maja opłacone ( gotówka, karta, przelew) posiłki za marzec 2020, a z powodu Covid -19 nie mogły wykorzystać swoich środków na wyżywienie dla dzieci w szkole, prosimy uprzejmie o kontakt  mailowy lub telefoniczny. Po zarejestrowaniu się przez Państwa na portalu, środki pozostałe do wykorzystania będą przez Nas dodawane do Państwa portfela na portalu zamówposiłek.pl, tak aby mogli Państwo z nich skorzystać.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą maila:

Florentyna Szczepocka – 516007616

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Дорогі батьки,через поширену в країні пандемію Covid-19, для безпеки дітей та вас ми виключаємо можливість замовлення їжі безпосередньо в шкільній їдальні та оплати готівкою, карткою або традиційним переказом. Єдиний спосіб оформити замовлення та оплатити харчування буде через портал Zamowposilek.pl. Це портал, з яким ми співпрацюємо вже 3 роки, і багато людей користуються нашими послугами з його допомогою.

Ми ласкаво просимо батьків, які повідомляють про готовність вживати їжу для дітей у школах та які не користувалися нашими послугами через портал, якнайшвидше зареєструватися та ознайомитись з порталом.

Хочемо додати, що цього навчального року ми приділимо особливу увагу гігієні та безпеці ваших дітей. Наші працівники будуть обладнані відповідними дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту, а на вході до шкільної їдальні буде встановлено підставку для дезінфекції рук.

Я сподіваюся, що ми разом переживемо цей непростий період, даруючи дітям радість та задоволення від відвідування школи.

Бажаємо вам багато успіхів та радості у майбутньому навчальному році

Правління ASK Sp. z o.o.

Артур Качмарек

Флорентина Щепоцька

 

Посилання на реєстрацію Zs 7

https://aplikacja.zamowposilek.pl/users/sign_in

 

Посібник користувача порталу:

1. Реєстрація повинна бути здійснена за посиланням

2. В налаштуваннях, будь ласка, заповніть особисті дані держави та дитини

3.Щоб користуватися додатком вперше та замовляти страви, перейдіть на вкладку розрахунку та поповніть рахунок будь-якою сумою, після появи суми, доступної в гаманці, ви можете перейти до замовлення страви

4. Харчування можна замовити один раз або на будь-який проміжок часу, наприклад, тиждень або місяць (замовити вкладку їжі)

5. Ми замовляємо їжу у визначені години

- сніданок, чай, бутерброд, мюслі або салати - напередодні до 21.00

- обіди (суп, друга страва, обідній набір) - в день трапези до 8.30

УВАГА !!! Не можна, щоб дитина замовляла харчування в школі, оскільки їдальня підготує кількість страв під замовлення

6. Скасування їжі відбувається через портал на вкладці Мої замовлення у вибрані дні, натисніть кнопку скасувати. Ми подаємо скасування не пізніше, ніж у день отримання їжі до 8.30 ранку

7. Подальші новини будемо отримувати через портал nazwa.pl

8. Люди, які оплатили (готівкою, карткою, переказом) харчування за березень 2020 року і через Covid -19 не могли використовувати свої кошти на харчування дітей у школі, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою або телефоном. Після реєстрації на веб-сайті кошти, що залишились для використання нами, будуть додані до вашого гаманця на веб-сайті www.corposielek.pl, щоб ви могли ними користуватися.

У разі проблем, будь ласка, зв'яжіться з нами по телефону або електронною поштою:

Флорентина Щепоцька - 516007616

Пошта: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-Dziennik

System kontroli frekwencji i postępów w nauce

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO 2015

Lekkoatletyka dla każdego

Szkolna galeria

Filmoteka

Filmoteka

Nagrody

Certyfikat Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

WPSiR

Winogradzki Park Sportu i Rekreacji

PROGRAM OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła bez przemocy

Tesco dla szkół

Szkoła z klasą 2.0

Na górę