Drzwi otwarte 2014

Drzwi Otwarte

Zapraszamy do szkoły na Drzwi Otwarte: przyjdź i sprawdź na miejscu, jak ciekawie się uczymy i bawimy! czytaj więcej

Nowe klasy w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

Nabór

Rozpoczynamy nabór: zapraszamy do zapoznania się z aktualnym terminarzem naboru i ofertą naszej szkoły. czytaj więcej

Wyniki szkoły

Wyniki szkoły

Zobacz wyniki naszej szkoły: sprawdziany szóstoklasisty, egzaminy gimnazjalne oraz ocenę Kuratorium Oświaty. czytaj więcej

Osiągnięcia Zespołu Szkół

Osiągnięcia

Nasze osiągnięcia w różnych dziedzinach: uczniowie, nauczyciele i dyrekcja. Sami zobaczcie! czytaj więcej

Do nauki poprzez zabawę nie trzeba chyba nikogo przekonywać, a tym bardziej jeśli wykorzystamy podczas takiej zabawy coś nietypowego, czyli miarki krawieckie. Na pierwszych zajęciach w tym roku - 6 października, uczniowie dobrali się w pary. Każda para otrzymała miarkę krawiecką i mierzyła siebie nawzajem, (obwód pasa, głowy, długość rąk, nóg, itd.). Następnie drugoklasiści wyszli na korytarz gdzie mierzyli swoje dłuuugie skoki :).

Paulina Wojtkowiak

 

ORGANIZACJA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

Wejście A – wejście główne do szkoły

Wejście B – wejście od strony wschodniej ( dawne wejście gimnazjum)

Wejście dorosłych na teren szkoły (rodzice dzieci z klas pierwszych) wyłącznie w maseczkach i po uprzednim umyciu rąk środkiem dezynfekującym. W przedsionku szkoły może przebywać tylko 1 dorosły + dziecko ! Pozostali czekają na wejście poza budynkiem. Do szkoły mogą w dniu 1.09.2020r wejść tylko rodzice (do auli) dzieci klas pierwszych i oddziałów cudzoziemskich!! Proszę przed budynkiem i w szkole zachować bezpieczne odległości. Na dzieci oczekujemy przed budynkiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEJŚCIE A:

kl. 1a – godz. 8.30 – wych. p. A. Trojanowicz:

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej 102

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

kl. 1b – godz. 9.30 – wych. p. B. Jarzembowska:

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej 109

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

klasy: 1-3p – godz. 10.30 – wych. p. H. Małachowska – sala 106

           4-5p – godz. 10.30 – wych. p. A. Biernacka – sala 13

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

 

klasy: 6p – godz. 11.30 – wych. p. G. Władyko – sala 212

           7p – godz. 11.30 – wych. p. A. Szulczyk – sala 110

           8p – godz. 11.30 – wych. p. J. Kuś-Paczkowska – sala 209

- półgodzinne spotkanie wychowawcy z uczniami w sali lekcyjnej

- spotkanie rodziców z dyrekcją, kierownikiem świetlicy, nauczycielami w auli szkoły. Dzieci udają się z wychowawcą do klasy, rodzice pozostają w auli!!

 

 

 

Klasy 4-8 – wyłącznie spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Uczniowie oczekują na wychowawcę  przed wejściem do szkoły zachowując zasady bezpieczeństwa !!!!

 

WEJŚCIE A

godz. 8.00 – kl. 3a – sala 113 – wych. p. M. Rojek

godz. 8.00 – kl. 3b – sala 101 – wych. p. M. Wieczorek

 

WEJŚCIE B

godz. 8.00 – kl. 8a – sala 213 – wych. p. D. Kaniewski

godz. 8.00 – kl. 8b – sala 207 – wych. p. M. Zawadka

 

WEJŚCIE A

godz. 8.15 – kl. 2a – sala 112 – wych. p. K. Wiśniewska

godz. 8.15 – kl. 2b – sala 108 – wych. p. P. Wojtkowiak

 

WEJŚCIE B

godz. 8.15 – kl. 7a – sala 201 – wych. p. M. Gębka

godz. 8.15 – kl. 7b – sala 202 – wych. p. K. Majewska-Wawrzyniak

 

WEJŚCIE A

godz. 8.45 – kl. 6a – sala 03 – wych. p. A. Młodzińska

godz. 8.45 – kl. 6b – sala 09 – wych. p. K. Rzemyk

 

WEJŚCIE B

godz. 8.45 – kl. 6c – sala 204 – wych. p. E. Suska

 

WEJŚCIE A

godz. 9.15 – kl. 5a – sala 11 – wych. p. A. Kaniecka-Wojt

godz. 9.15 – kl. 4a – sala 10 – wych. p. M. Matelska-Klecha

godz. 9.15 – kl. 4b – sala 12 – wych. p. B. Bogusiewicz

 

                                                          Dyrektor szkoły

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА 2020/2021

 

Вход А – главный вход в школу
Вход
Bвход с восточной стороны зданиа (бывший вход гимназии)

Вход взрослых на территорию школы (родители первоклассников
и родители учеников отделов приготавливающих, т.
e. классов 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p i 8p) исключительно в гигиенических масках и по дезынфекции рук специальным средством для дезынфекции (дистрибьютер находится непосредсвенно перед входом в здание школы). В первом коридоре школы могут одновременно находиться только 1 взрослый + ребёнок!
Все остальные ожидают на вход плащчди перед школой
.

1 сентября 2020 года в школу (исключительно только в актовый зал) могут войти только родители первоклассников и учеников проготавливающих отделов. Остальные родители ждут возвращения своих детей на площади перед школой.

В школе и перед школой убедительно просим о сохранение безопасного пространства (минимум 1,5 метра)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вход А:
 1a – 8.30 – классный руководитель  A. Trojanowicz:

- 30 минутный первый урок с классным руководителем в кабинете 102,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

1b – 9.30 – классный руководитель  B. Jarzembowska:

- 30 минутный первый урок с классным руководителем в кабинете 109,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

 

 

1-3p – 10.30 – классный руководитель  H. Małachowska – кабинет 106

4-5p – 10.30 – классный руководитель  A. Biernacka – кабинет 13

- 30 минутный первый урок с классным руководителем,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

6p – 11.30 – классный руководитель G. Władyko – кабинет 212

7p – 11.30 – классный руководитель A. Szulczyk – кабинет 110

 8p – 11.30 – классный руководитель J. Kuś-Paczkowska – кабинет 209

- 30 минутный первый урок с классным руководителем,
- собрание администрации школы (директор, зам. директора, начальник продлёнки, учителя) в актовом зале школы.
Ученики идут в класс только с классным руководителем, родители остаются в актовом зале!!

 

 

 

Классы 4-8 – исключительно первый урок с классным руководителем в кабинете. Ученики ждут классниго руководителя перед входом в школу, соблюдая все привила безопасности при Коронавирусе!!!

 

Вход A
8.00 – класс 3
a – кабинет 113 – классный руководитель M. Rojek

8.00 – класс 3b – кабинет 101 – классный руководитель M. Wieczorek

 

ВХОД B

8.00 – класс 8a – кабинет 213 – классный руководитель D. Kaniewski

8.00 – класс 8b – кабинет 207 – классный руководитель M. Zawadka

 

ВХОД A

8.15 – класс 2a – кабинет 112 – классный руководитель K. Wiśniewska

8.15 – класс 2b – кабинет 108 – классный руководитель P. Wojtkowiak

 

ВХОД B

8.15 – класс 7a – кабинет 201 – классный руководитель M. Gębka

8.15 – класс 7b – кабинет 202 – классный руководитель K. Majewska-Wawrzyniak

 

ВХОД A

8.45 -  класс 6a – кабинет 03 – классный руководитель A. Młodzińska

8.45 – класс 6b – кабинет 09 – классный руководитель K. Rzemyk

 

ВХОД B

8.45 – класс 6c – кабинет 204 – классный руководитель E. Suska

 

ВХОД A

9.15 – класс 5a – кабинет 11 – классный руководитель A. Kaniecka-Wojt

9.15 – класс 4a – кабинет 10 – классный руководитель M. Matelska-Klecha

9.15 – класс 4b – кабинет 12 – классный руководитель B. Bogusiewicz

 

 

                                                          Директор школы

Drodzy Rodzice,

W związku z panującą pandemią Covid- 19 na terenie całego kraju, w trosce o bezpieczeństwo dzieci oraz Państwa likwidujemy możliwość bezpośredniego zamawiania posiłków w stołówce szkolnej oraz zapłaty gotówką, kartą czy przelewem tradycyjnym. Jedyną możliwością składania zamówień oraz opłat za posiłki odbywać się będzie za pomocą portalu Zamowposilek.pl. Jest to portal, z którym współpracujemy już od 3 lat i wiele osób korzystało z naszych usług za jego pomocą.

Prosimy bardzo rodziców, którzy zgłaszają chęć korzystania z wyżywienia dla dzieci w szkołach, a nie korzystali z naszych usług za pomocą portalu o  możliwie jak najszybsze zarejestrowanie się i zaznajomienie się z portalem.

Pragniemy dodać, że w tym roku szkolnym szczególnie będziemy zwracać uwagę na higienę oraz bezpieczeństwo Państwa dzieci. Nasi pracownicy zostaną wyposażeni w odpowiednie środki dezynfekcji oraz ochrony osobistej, a na wejściu do stołówki szkolnej zostanie zainstalowanie stoisko do dezynfekcji rąk.

Mam nadzieje, że wspólnie przebrniemy przez ten ciężki okres dając dzieciom radość i satysfakcję z uczęszczania do szkoły.

Życzymy dużo sukcesów i radości w nadchodzącym roku szkolnym

Zarząd ASK Sp. z o.o.

Artur Kaczmarek

Florentyna Szczepocka

 

Link do rejestracji Zs 7

https://aplikacja.zamowposilek.pl/users/sign_in

 

Instrukcja obsługi portalu:

1. Rejestracji należy dokonać  za pomocą podanego linka

2. W ustawieniach proszę o wypełnienie danych osobowych państwa oraz dziecka

3. Aby pierwszy raz skorzystać z aplikacji i zamówić posiłki należy przejść do zakładki rozliczenia i uzupełnić konto dowolną kwotą, po pojawieniu się kwoty dostępnej w portfelu można przejść do zamówienia posiłku

4. Posiłki można zamawiać jednorazowo lub na dowolny okres czasu np. tydzień czy miesiąc ( zakładka zamów posiłek)

5. Posiłki zamawiamy do wyznaczonych godzin

- śniadania, herbata, Sandwich, granola lub sałatki – dzień wcześniej do godz. 21.00

- obiady ( zupa, II danie, zestaw obiadowy)- w dniu posiłku do godz 8.30

UWAGA!!! Nie ma możliwości zamówienia posiłków w szkole przez dziecko, ponieważ stołówka będzie przygotowywała ilość posiłków pod zamówienie

6. Rezygnacja z posiłków odbywa się za pośrednictwem portalu w zakładce „moje zamówienia” we wybrane dni naciskamy przycisk „rezygnuję”. Rezygnacje składamy najpóźniej w dniu odbioru posiłku do godz 8.30

7. Dalsze aktualności będą państwu przekazywane za pomocą portalu zamów posiłek.pl

8. Osoby, które maja opłacone ( gotówka, karta, przelew) posiłki za marzec 2020, a z powodu Covid -19 nie mogły wykorzystać swoich środków na wyżywienie dla dzieci w szkole, prosimy uprzejmie o kontakt  mailowy lub telefoniczny. Po zarejestrowaniu się przez Państwa na portalu, środki pozostałe do wykorzystania będą przez Nas dodawane do Państwa portfela na portalu zamówposiłek.pl, tak aby mogli Państwo z nich skorzystać.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pomocą maila:

Florentyna Szczepocka – 516007616

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Дорогі батьки,через поширену в країні пандемію Covid-19, для безпеки дітей та вас ми виключаємо можливість замовлення їжі безпосередньо в шкільній їдальні та оплати готівкою, карткою або традиційним переказом. Єдиний спосіб оформити замовлення та оплатити харчування буде через портал Zamowposilek.pl. Це портал, з яким ми співпрацюємо вже 3 роки, і багато людей користуються нашими послугами з його допомогою.

Ми ласкаво просимо батьків, які повідомляють про готовність вживати їжу для дітей у школах та які не користувалися нашими послугами через портал, якнайшвидше зареєструватися та ознайомитись з порталом.

Хочемо додати, що цього навчального року ми приділимо особливу увагу гігієні та безпеці ваших дітей. Наші працівники будуть обладнані відповідними дезінфікуючими засобами та засобами індивідуального захисту, а на вході до шкільної їдальні буде встановлено підставку для дезінфекції рук.

Я сподіваюся, що ми разом переживемо цей непростий період, даруючи дітям радість та задоволення від відвідування школи.

Бажаємо вам багато успіхів та радості у майбутньому навчальному році

Правління ASK Sp. z o.o.

Артур Качмарек

Флорентина Щепоцька

 

Посилання на реєстрацію Zs 7

https://aplikacja.zamowposilek.pl/users/sign_in

 

Посібник користувача порталу:

1. Реєстрація повинна бути здійснена за посиланням

2. В налаштуваннях, будь ласка, заповніть особисті дані держави та дитини

3.Щоб користуватися додатком вперше та замовляти страви, перейдіть на вкладку розрахунку та поповніть рахунок будь-якою сумою, після появи суми, доступної в гаманці, ви можете перейти до замовлення страви

4. Харчування можна замовити один раз або на будь-який проміжок часу, наприклад, тиждень або місяць (замовити вкладку їжі)

5. Ми замовляємо їжу у визначені години

- сніданок, чай, бутерброд, мюслі або салати - напередодні до 21.00

- обіди (суп, друга страва, обідній набір) - в день трапези до 8.30

УВАГА !!! Не можна, щоб дитина замовляла харчування в школі, оскільки їдальня підготує кількість страв під замовлення

6. Скасування їжі відбувається через портал на вкладці Мої замовлення у вибрані дні, натисніть кнопку скасувати. Ми подаємо скасування не пізніше, ніж у день отримання їжі до 8.30 ранку

7. Подальші новини будемо отримувати через портал nazwa.pl

8. Люди, які оплатили (готівкою, карткою, переказом) харчування за березень 2020 року і через Covid -19 не могли використовувати свої кошти на харчування дітей у школі, будь ласка, зв'яжіться з нами електронною поштою або телефоном. Після реєстрації на веб-сайті кошти, що залишились для використання нами, будуть додані до вашого гаманця на веб-сайті www.corposielek.pl, щоб ви могли ними користуватися.

У разі проблем, будь ласка, зв'яжіться з нами по телефону або електронною поштою:

Флорентина Щепоцька - 516007616

Пошта: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo.

Jutro około godz. 13.00 otrzymacie Państwo informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego w naszej szkole i przedszkolu. Zostaną podane godziny i zasady uczestnictwa dzieci i rodziców.

Procedury obowiązujące w szkole i przedszkolu związane z COVID-em przekażemy dopiero w poniedziałek lub wtorek ze względu na zmieniające się i uzupełniane informacje ze strony władz oświatowych i Sanepidu. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w maseczki lub przyłbice.

Listy oddziałów 1 klas SP będą wywieszone dzisiaj ok godz 13.00 w korytarzu szkolnym.

                    Dyrektor Szkoły

 

 

Уважаемые родители и ученики.

Завтра, т.е. 27.08.2020 около 13.00 часов в Librusie будет умещена подробная информация, касающаяся начала учебного года в нашей школе и детском саду, в которой будут поданы время и процедуры проведения втречи учеников и родителей в школе 1.09.2020.

Процедуры работы школы и детского сада в условиях COVID будут умещены на нашей страничке в  понедельник либо во вторник. Связано это с тем, что Санепид и Областной отдел образования ещё не предоставили нам окончательного варианта информации, согласно которой школа должна разработать свои процедуры.

Просим обеспечить ваших детей масками на нижнюю часть лица либо на всё лицо.

Списки учеников 1 классов будут умещена сегодня после 13.00 на школьном коридоре.

Директор школы.

E-Dziennik

System kontroli frekwencji i postępów w nauce

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO 2015

Lekkoatletyka dla każdego

Szkolna galeria

Filmoteka

Filmoteka

Nagrody

Certyfikat Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

WPSiR

Winogradzki Park Sportu i Rekreacji

PROGRAM OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Linki

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła bez przemocy

Tesco dla szkół

Szkoła z klasą 2.0

Na górę