KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

03. 09. 2018 r. - inauguracja roku szkolnego 2018/2019

23. 12. -31. 12. 2018 r. – przerwa świąteczna

14. 01. -27. 01. 2019 r. – ferie zimowe

10,11,12. 04. 2019 r. – egzamin gimnazjalny

15, 16, 17. 04. 2019 r. – egzamin po klasie ósmej szkoły podstawowej

18. 04. – 23. 04. 2019 r. – przerwa świąteczna

21.06. 2019 r. – zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

 

SPOTKANIA z RODZICAMI w roku szkolnym 2018/2019

godz. 18.00.

 

I SEMESTR roku szkolnego

 

17. 09. 2018 – zebranie organizacyjne

08. 10. 2018 – godziny informacyjne

12. 11. 2018 - wywiadówka

17. 12. 2018 – wywiadówka /zagrożenia oceną niedostateczną z

                                              przedmiotu i obniżoną oceną zachowania /

07.01. 2019 - godziny informacyjne

01. 2019 – wywiadówka

 

II SEMESTR roku szkolnego

 

04. 03. 2019 - wywiadówka

08. 04. 2019 – godziny informacyjne

06. 05. 2019 – godziny informacyjne

03. 06. 2019– wywiadówka /zagrożenia oceną niedostateczną z

                                              przedmiotu i obniżoną oceną zachowania /

 

 

PROPONOWANIE OCEN

I semestr roku szkolnego - 03. 01. 2019

II semestr roku szkolnego - 11. 06.2019

 

 

RADY KLASYFIKACYJNE

I semestr roku szkolnego - 10. 01. 2019

II semestr roku szkolnego – 17.  06.2019

 

DNI WOLNE od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

 

02. 11. 2018, 02. 05. 2019   

BOŻE CIAŁO-20.06.2019

Na górę