Pierwsze półrocze roku szkolnego: 4 września 2017 r. – 14 stycznia 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2017 r.

Spotkania z nauczycielami (zebrania/ godz. informacyjne):

• 11 września 2017 r.

• 16 października 2017 r.

• 13 listopada 2017 r.

• 11 grudnia 2017 r.

Podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i najniższą oceną z zachowania:

• Oceny śródroczne: 22 grudnia 2017 r.

Podanie ocen proponowanych:

• Oceny śródroczne: 8 stycznia 2018 r.

Klasyfikacja śródroczna: 15 stycznia 2018 r.

Dni wolne i święta:

Święto Edukacji Narodowej – 14 października 2017 r. (sobota)

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r. (środa)

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r. (sobota)

Zimowa przerwa świąteczna : 23 - 31 grudnia 2017 r.

Święto Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r. (sobota)

Drugie półrocze: 15 stycznia 2018 r. – 22 czerwca 2018 r.

Spotkania z nauczycielami (zebrania/ godz. informacyjne):

• 15 stycznia 2018 r.

• 5 marca 2018 r.

• 16 kwietnia 2018 r.

• 14 maja 2018 r.

• 11 czerwca 2018 r.

Podanie zagrożeń ocenami niedostatecznymi i najniższą oceną z zachowania:

Oceny końcoworoczne: 4 czerwca 2018 r.

Podanie ocen proponowanych:

Oceny końcoworoczne: 11 czerwca 2018 r.

Klasyfikacja końcowa: 18 czerwca 2018 r.

Dni wolne i święta w drugim półroczu:

Ferie zimowe: 12-25 lutego 2018 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Międzynarodowe Święto Pracy – 1 maja 2018 r. (wtorek)

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r. (czwartek)

Boże Ciało – 31 maja 2018 r. (czwartek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć: 2 maja 2018 r. (środa), 1 czerwca 2018 r. (piątek)

Rekolekcje szkolne: 12, 13 i 14 marca 2018 r. (poniedziałek, wtorek, środa)

Egzamin gimnazjalny:

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00 

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00 

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 22 czerwca 2018 r. 

 

DYŻURY DLA RODZICÓW   I PÓŁROCZE 2017/18
Nazwisko i imię nauczyciela dzień tygodnia i godziny dyżuru
Karina Czarska Jachimowicz wtorek 9.50 - 10.35
Karolina Majewska-Wawrzyniak czwartki 10:50 - 11:35
Agnieszka Stempniak piątek 8:30-8:55
Katarzyna Walczak czwartek 10.50-11.35
Jolanta Palimąka wtorek 9.00-9.30
Marta Gębka piątek 9.50-10.35
Renata Senk piątek 8.55-9.40
Michalina Matelska środa 11:45-12.30
Elwira Suska poniedziałek 10.50-11.35
Alina Szulczyk poniedziałek 10.50-11.35
Agnieszka Lipińska piątek 11:45-12:30
Ewa Kubiak piątek 11:00-11:30
Alina Specht wtorek 11:45-12:30
Tomasz Musielski wtorek 11:45-12:30
Trawińska Izabela piątek 9.50 - 10.35
Małgorzata Leoniak-Karolak środa 9:50- 10:20
Grażyna Nowak środa 9.50- 10.20
Joanna Delestowicz czwartek 9.50-10.35
Patrycja Muszyńska-Ducka poniedziałek 8.55 - 9.40
Liliana Cyran wtorek 10.50- 11.35
Karolina Wiśniewska czwartek 9:50- 10:20
Monika Rojek  piątek 8:15-8:45
Dorota Nożyńska Środa- 10;45-11;45
Marcin Skupień piątek- 10.50- 11.35
Maciej Zwanzig poniedziałek 12.40-13.25
Paulina Wojtkowiak wtorek 13.30 - 14.15
Waldemar Łakomy wtorek 9.50 - 10.35
Alicja Czwojdrak wtorek 8.55 - 9.40
Marek Zawadka wtorek 11.45-12.30
Dawid Kaniewski środa 10.50-11.35
Anna Młodzińska  czwartek 9:00- 9:40
Alina Kaniecka wtorek 13:45 - 14:30
Beata Jarzembowska środa 10.50-11.35
Marcin Zaremba wtorek 8.55-9.25
Katarzyna Grzenkowicz środa 10.00-10.45
Na górę