Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 12 w Poznaniu

1. Wywiadówki:

- 14.09.2020 r.(poniedziałek) - klasy 1-3 i 5-8

- 21.09.2020 r. (poniedziałek) - klasy 4a i 4b

- 2.11.2020 r. (poniedziałek) - klasy 1-8;

- 11.01.2021 r. (poniedziałek) – klasy 1-8

- 12.04.2021 r. (poniedziałek) - klasy 1-8;

- 31.05.2021 r. (poniedziałek) – klasy 1-8

2. Konsultacje (indywidualne spotkania z nauczycielami):

- 5.10.2020 r. (poniedziałek) – klasy 1-8

- 7.12.2020 r. (poniedziałek) – klasy 1-8

- 8.03.2021 r. (poniedziałek) – klasy 1-8

3. Zagrożenia, oceny proponowane, klasyfikacja:

1. półrocze:

- 11.01.2021 r. -podanie zagrożeń ocenami ndst. i naganną oceną zachowania

- 18.01.2021 r. – podanie ocen proponowanych

- 25.01.2021 r.– rada klasyfikacyjna; zakończenie pierwszego półrocza

2. półrocze:

- 26.01.2021 r. (wtorek)– rozpoczęcie drugiego półrocza

- 31.05.2021 r.(poniedziałek) -podanie zagrożeń ocenami ndst. i naganną oceną zachowania

- 10.06.2021 r. (czwartek) – podanie ocen proponowanych

- 17.06.2021 r. (czwartek) – rada klasyfikacyjna

4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

- 14.10.2020 r. (środa) – Dzień Edukacji Narodowej – zajęcia opiekuńcze

- 11.11.2019 r. (środa) – Narodowe Święto Niepodległości

- 12, 13.11.2020 r. (czwartek, piątek) - dodatkowe dni wolne

- 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. - zimowa przerwa świąteczna

- 4,5.01.2021 r. (poniedziałek, wtorek) - dodatkowe dni wolne

- 6.01.2021 r. (poniedziałek) – Święto Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

- 15.02.- 28.02.2021 r. – ferie zimowe

- 1.04.-6.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna

- 25.05.-27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty

- 3.05.2021 r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja

- 3.06.2021 r. Boże Ciało

- 4.06.2021 r. – dodatkowy dzień wolny

5. Egzamin ósmoklasisty:

- 25.05.-27.05.2021 r.

- w terminie egzaminu ósmoklasisty odbędą się próbne egzaminy dla klas 7

6. Zakończenie roku szkolnego:

25.06.2021 r.

Na górę