Zasady zachowania w stołówce szkolnej

  1. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
  2. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
  3. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się.

 

Stołówka szkolna

 

 

Informacja dotycząca odpłatności abonamentowej za obiady i śniadania

Odpłatność za obiady za miesiąc styczeń będzie przyjmowana w stołówce szkolnej przez obsługę kuchni od dnia 07.01.2015 r. do 10.01.2015 r. w godzinach od 7:00 do 14:00 lub przelewem na konto:

ASK Sylwia Kaczmarek os. Wichrowe Wzgórze 119 61-699 Poznań

88 1090 1362 0000 0001 1969 3979

 

Koszt obiadu uczniowie: 18 dni x 8,00 zł. = 144,00 zł (zupa 1 zł + drugie danie 7 zł)

Koszt bułki: 18 dni x 2,50 zł. = 45,00 zł

Koszt herbaty: 18 dni x 0,30 zł. = 5,40 zł

Koszt obiadu dorośli: 18 dni x 9,00 zł. = 162,00 zł (zupa 2 zł + drugie danie 7 zł)

 

Strona internetowa, na której dostępny jest jadłospis:

www.askcatering.pl lub www.zs7.pl >> w menu górnym w zakładce "dla rodziców" należy wybrać opcję "żywienie w szkole".

 

Istnieje również możliwość wykupu posiłków (lub samej zupy lub drugiego dania) na tydzień lub jednorazowo w tej samej cenie. Z uwagi na przygotowywanie ilości obiadów pod zamówienia posiłki jednorazowe należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 8:30 tego samego dnia.

 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie nieobecności do godz. 9:00 (u obsługi kuchni lub bezpośrednio pod nr telefonu, który zostanie podany w najbliższym czasie), po tym terminie odpis za obiad nie zostanie uwzględniony.

Na górę