Zasady zachowania w stołówce szkolnej

  1. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
  2. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
  3. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się.

 

Stołówka szkolna

 

Informacja dotycząca płatności za posiłki

Informacja dotycząca płatności za posiłki
czytaj

Na górę