Mały Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej na 12 dla klas I-III

Skład samorządu:

 • Przewodniczący - 
 • Zastępca przewodniczącego - 
 • Członkowie: 

Działalność samorządu:

 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej nr 12 dla klas IV-VI

Skład samorządu:

 • Przewodniczący -
 • Zastępca przewodniczącego -
 • Członkowie:

Działalność samorządu:

Samorząd uczestniczy w przygotowywaniu wielu szkolnych imprez:

 • przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej
 • konkurs "Moja ulubiona postać bajkowa"
 • konkurs "Dynia na Halloween"
 • konkurs fotograficzny "Barwy jesieni"
 • konkurs plastyczny "Moje dziwne zwierzę"

 

Samorząd Uczniowski w Gimnazjum nr 7

Skład samorządu:

 • Przewodniczący -
 • Z-ca przewodniczącego -

Działalność samorządu:

 • Spotkania samorządu odbywają się raz w tygodniu.
 • Samorząd sprawuje całoroczną opiekę nad tablicami Samorządu Uczniowskiego przygotowując różne okolicznościowe gazetki oraz aktualne wiadomości.
 • Samorząd uczestniczy w przygotowywaniu wielu szkolnych imprez.
Na górę