Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły
mgr Marek Korbanek

  • dyżury w poniedziałek w godzinach 15.30-17.30 po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem

Wicedyrektor szkoły
mgr Radosława Tomkowiak

Na górę