Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • bezpieczeństwo,
 • miłą, rodzinną i kameralną atmosferę,
 • atrakcyjne formy zajęć,
 • przygotowanie ucznia do wejścia w świat poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych,
 • możliwość rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań,
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb i problemów,
 • opiekę świetlicy w godz 6.30-16.30 (wyżywienie w stołówce z własną kuchnią),
 • oddzielna świetlica dla dzieci sześcioletnich,
 • zajęcia jednozmianowe do godziny 14.30,
 • w klasach "0" oddział przedszkolny - oferujemy:
  - lekcje języka angielskiego,
  - zajęcia umuzykalniające,
  - gry i zabawy sportowe (SKS),
 • konsultacje z pedagogiem, psychologiem i nauczycielami w sprawie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Szkoła Podstawowa nr 12 i Gimnazjum nr 7 - Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu

Na górę