Statut Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu
czytaj

Aneks 1 do statutu Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu:
Zasady funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Wewnątrzszkolne ocenianie (WO)
w Szkole Podstawowej nr 12 w Poznaniu

czytaj

Wewnątrzszkolne ocenianie (WO)
w Gimnazjum nr 7 w Poznaniu

czytaj

Przedmiotowy system oceniania (PSO)
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu:
W sprawie zasad korzystania z podręcznika szkolnego w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu:
Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016
czytaj

Procedura uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego i z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu
czytaj

Wewnątrzszkolna procedura oceny pracy nauczycieli
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Załącznik do wewnątrzszkolnej procedury oceny pracy nauczycieli
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Regulamin zbiórek pieniędzy
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 181
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu
czytaj

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu
czytaj

Regulamin szkolnego uczestnictwa w wolontariacie
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu
czytaj

Regulamin Rady Rodziców
Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum nr 7 w Poznaniu

czytaj

Karta projektu
w Gimnazjum nr 7 w Poznaniu

czytaj

Program wychowawczo-profilaktyczny
w Szkole Podstawowej nr 12 w Poznaniu

czytaj

Program wychowawczo-profilaktyczny
w Gimnazjum nr 7 w Poznaniu

czytaj

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu
czytaj

Wewnątrzszkolna procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu
czytaj

Klauzula informacyjna
Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu

czytaj

Raport z ewaluacji Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego
- r
ok szkolny 2010/2011
czytaj

Raport z ewaluacji Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego
- r
ok szkolny 2011/2012
czytaj

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
- r
ok szkolny 2015/2016
czytaj

Na górę