WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

(opracowane na podstawie danych OKE Poznań)

Wyniki sprawdzianu - Szkoła Podstawowa nr 12

 

WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

(opracowane na podstawie danych OKE Poznań)

Wyniki egzaminów gimnazjalnych - Gimnazjum nr 7

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA - badanie szkoły w roku szkolnym 2012/2013

(na podstawie raportu Kuratorium Oświaty 25.02.2013 r.)

Obszary ewaluacji:
1. Efekty kształcenia, wychowania i opieki.
2. Zarządzanie.

Ewaluacja zewnętrzna

Wyniki ewaluacji zewnętrznej

Na górę