Klasa matematyczno-informatyczna Gimnazjum nr 7 w Poznaniu jest stałym gościem w Instytucie Fizyki Molekularnej POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Poznaniu.

Uczniowie mają okazję z bliska zobaczyć lewitację nadprzewodników, działanie ciekłego azotu, czy elektromagnes dużej mocy. A to nie wszystko…

Na górę