Od 2007 roku Gimnazjum nr 7 w Poznaniu współpracuje z Wydziałem Chemii UAM w Poznaniu. Dzięki temu możemy zapewnić naszym uczniom jeszcze wyższy poziom kształcenia. Zajęcia w naszym gimnazjum są często hospitowane przez studentów i nauczycieli akademickich oraz są prowadzone pokazowe lekcje dla uczniów przez studentów.

 

Uczestniczymy w wykładach, pokazach i nie tylko...

Od 2007 roku uczniowie naszego gimnazjum są również stałymi gośćmi „spotkań z chemią”. Uczestniczymy w wykładach połączonych z pokazem eksperymentów chemicznych z cyklu „Czy chemia jest ciekawa?” organizowanych dla uczniów gimnazjów i liceów z całej Polski przez Zakład Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UAM w Poznaniu.

W roku szkolnym 2007/2008 na lekcje chemii i fizyki przybyli do naszego gimnazjum studenci oraz wykładowcy z Uniwersytetu w Japonii. Wizytacja miała na celu porównanie systemu kształcenia w Polsce z systemem kształcenia w Japonii, a wszystko było możliwe dzięki ścisłej współpracy szkoły z Zakładem Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UAM w Poznaniu.

1 kwietnia 2008 roku odbył się w naszej szkole wykład „Czy chemia jest ciekawa?” połączony z pokazem eksperymentów chemicznych. Przybyli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, nauczyciele i pracownicy szkoły. Spotkanie z chemią przeprowadzili nauczyciele akademiccy Zakładu Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UAM w Poznaniu: dr Piotr Jagodziński i dr Robert Wolski. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom zagadnień związanych z chemią i naukami przyrodniczymi nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej. Ukazano znaczenie nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia i matematyka) w otaczającym nas świecie oraz w przyszłości. Przede wszystkim chciano zwrócić uwagę uczniów na to, że chemia jest nauką eksperymentalną i wszystkie prawa, którymi rządzi się przyroda, są możliwe do zbadania i to właśnie badania eksperymentalne przyczyniają się do powstania różnych teorii. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli podczas pokazu, odpowiadając między innymi na pytania. Pokaz został zarejestrowany przez Telewizję TVK.

 

Realizujemy projekt Europejskiego Funduszu Społecznego

4 kwietnia 2011 roku nauczyciel chemii mgr Marcin Zaremba został zakwalifikowany w ramach konkursu obejmującego Miasto Poznań do programu „Dobra szkoła – lepsza praktyka – doskonały nauczyciel. Przygotowanie szkół i opiekunów praktyk do efektywnej współpracy ze studentami chemii” nr projektu POKL.03.03.02-00-061/10. Jednocześnie do programu zostało zakwalifikowane Gimnazjum nr 7.

Na górę