Od 2008 roku Gimnazjum nr 7 w Poznaniu współpracuje z Wydziałem Fizyki UAM w Poznaniu.

 

Nasze pierwsze „spotkanie z fizyką” na uczelni wyższej

12 marca 2009 roku udaliśmy się na Wydział Fizyki UAM w Poznaniu znajdujący się na Morasku. Celem wizyty był udział w interaktywnej wystawie pod tajemniczym tytułem „WIELKI ZDERZACZ HADRONÓW”. Na początku odbył się krótki wykład poświęcony budowie otaczającego nas wszechświata. Uczniowie mogli się dowiedzieć, z jakich cząstek elementarnych są zbudowane atomy oraz jakie są obecnie prowadzone badania nad cząstkami elementarnymi. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji na temat jednego z najnowszych urządzeń do badania cząstek elementarnych o nazwie Wielki Zderzacz Hadronów, w skrócie LHC – z ang. Large Hadron Collider. Jest to największy na świecie akcelerator cząstek (hadronów) znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy. LHC leży na terenie Francji oraz Szwajcarii. Jego zasadnicze elementy są umieszczone w tunelu w kształcie torusa o długości około 27 kilometrów, położonym na głębokości od 50 do 175 metrów pod ziemią. To właśnie w tym kompleksie cząstki elementarne (protony) są rozpędzane do prędkości światła, czyli około 300 tysięcy kilometrów(!) na sekundę, a następnie poddawane zderzeniom w specjalnych detektorach, gdzie naukowcy badają zachodzące zjawiska będące następstwem zderzeń. Następnie nadeszła część pokazowa. Na kilkunastu stanowiskach uczniowie mogli obejrzeć doświadczenia i demonstracje zjawisk fizycznych. Każdy mógł dotknąć, zmierzyć, uruchomić – jednym słowem zobaczyć „Jak to działa?”. Były doświadczenia związane z elektrycznością i magnetyzmem, a jednocześnie powiązane wprost z tymi zjawiskami fizycznymi, które powodują, że Wielki Zderzacz Hadronów może działać. Bardziej zaawansowane urządzenie pozwalało zwiedzającym samemu sterować przyspieszaniem piłeczek pingpongowych w sposób niemal identyczny z tym, jak odbywa się to w prawdziwych akceleratorach. Największą atrakcją dla uczniów okazała się kolejka nadprzewodząca, która nie tylko lewitowała nad swoim torem, ale także potrafiła utrzymywać się pod nim. Dzięki temu mogliśmy zaobserwować niezwykłe właściwości nadprzewodników, które są kluczowym elementem magnesów LHC i jego detektorów.

 

Nasza pierwsza „Noc naukowców”

25 września 2009 roku uczniowie z klasy matematyczno-informatycznej udali się na Morasko, gdzie w godzinach popołudniowych odbyła się Noc Naukowców. Jest to jedyna taka noc w Europie, noc pełna niezapomnianych wrażeń! W tym samym czasie w całej Europie odbyły się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe pod hasłem: Researchers’ Night. Celem imprezy było zbliżenie naukowców i społeczeństwa, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań, a wszystko to w atmosferze zabawy. Tej jedynej nocy naukowcy odeszli od swoich codziennych obowiązków, aby bawić się wspólnie z publicznością. Każdy mógł się przekonać, że nauka jest pasjonująca i ciekawa, zobaczyć naukowców w nietypowych sytuacjach, a publiczność w roli naukowców. Czekała nas noc pełna atrakcji: pokazów, eksperymentów i warsztatów. Uczestniczyliśmy w wykładzie z fizyki połączonym z pokazem wielu ciekawych i efektownych eksperymentów. Pokaz laserów, doświadczenia z ciekłym azotem, oddziaływania elektryczne i elektrostatyczne, czy sztuczny śnieg, to tylko niektóre z obejrzanych przez nas eksperymentów. A wszystko to miało miejsce na Wydziale Fizyki UAM. Ponadto zwiedziliśmy pracownie fizyczne, na których odbywają się zajęcia dla studentów. My również mieliśmy okazję uczestniczyć w takich zajęciach, które przeprowadził dla nas dr Krzysztof Gębura, starszy wykładowca Zakładu Dydaktyki Fizyki UAM. Podczas zajęć mieliśmy okazję badać zachowanie się fal elektromagnetycznych.

 

Na górę